Stichting Elckerlyc

Logo, huisstijl, illustraties, brochures, website en relatiegeschenken, 2014 – heden

Stichting Elckerlyc, gevestigd in Vlaardingen, begeleidt mensen in nood en tijdelijke opvang nodig hebben bij herstel van zelfstandigheid. Van de nood een deugd maken. Om de waarde en relevantie van de stichting zichtbaar te maken is er i.s.m. Bureau Bunk (illustraties) en Terri Cacti (tekst) een complete huisstijl ontwikkeld.

Het gebruik van  illustraties als onderdeel van de huisstijl heeft als functie de materie wat te verluchtigen en te illustreren. Daarnaast vormen ze een belangrijk stijlelement voor de zichtbaarheid van Elckerlyc. De illustratieve (huis)stijl komt terug in alle interne en externe communicatiemiddelen. Bij de introductie van de nieuwe huisstijl is een filmpje gemaakt waarin kort wordt uitgelegd wie Elckerlyc is en staat op homepage van de website. Het filmpje is een samenwerking met JDBgraphics (montage) en de Mediamannen (geluid). Recent is er een extra pagina toegevoegd speciaal ontworpen voor kinderen.

Voor diverse doelgroepen zijn communicatiemiddelen ontwikkeld, kinderen, cliënten en zakelijke relaties. Sinds twee jaar is 14 februari de dag waarop stakeholders en andere relaties worden uitgenodigd bij Elckerlyc om hun betrokkenheid te vergroten. Hiervoor wordt een speciale uitnodiging gemaakt en een aantal duurzame geschenken.