Prima onderwijsontwikkeling

Ernst Rijnberg is onderwijsontwikkelaar, adviseur en coach van docenten en directies en heeft daarvoor jaren lang zelf voor de klas gestaan. Met zijn bedrijf kijkt en benadert hij beide kanten van de onderwijsontwikkeling. Iedere leerling verdient de docent die hem of haar een stap verder helpt in het leerproces. En ook, iedere docent verdient het in staat te zijn de leervraag van de leerling te kunnen beantwoorden.

Voor Prima Onderwijsontwikkeling is het logo ontwikkeld, een compleet nieuwe website met een heldere structuur zodat het aanbod overzichtelijk is. Naast een aantal gratis tools op zijn website heeft Ernst ook een reeks praktische boekjes ‘ik doe het zo’ ontwikkeld.

Rekenmethodes verschillen onderling op scholen en zijn ook in de loop van de jaren veranderd. Wegens corona werd er thuisonderwijs gegeven. Via het nieuws hoorde Ernst dat ouders hun kinderen niet konden bijstaan met rekenen. De pdf van het boekje ‘Rekenen, ik doe het zo’ was daarom ruim twee maanden gratis te downloaden op de site. Speciaal om mensen te stimuleren het boekje te gebruiken bij thuisonderwijs zijn er i.s.m. Bureau Bunk twee korte animaties gemaakt.

Recent is de serie uitgebreid met ‘spreekvaardigheid ik doe het zo’.